تخت جمشید تهران

طراحی سایت و برنامه نویسی نرم افزار های مدیریتی

وب سایت کودکی در ایران

عنوان پروژه: وب سایت کودکی در ایران

وب سایت کودکی در ایران به سفارش موسسه هم نوای آفرینش رویش توسط شرکت فرااندیش تخت جمشید تهران راه اندازی شده است . هدف از این وب سایت هدایت و کمک به کودکان و همچنین آموزش های صحیح برای برخورد با آن ها و همچنین حمایت از کودکان بی سرپرست و کار است .