تخت جمشید تهران

طراحی سایت و برنامه نویسی نرم افزار های مدیریتی

نرم افزار موبایل همشهری

عنوان پروژه: نرم افزار موبایل همشهری

توضیحات برنامه همشهری

راهنما نام اپلیکیشنی است که جهت سهولت در مشاهده آگهی های روزنامه همشهری (نیازمندی های همشهری) به سفارش شرکت پیام همشهری ساخته شده است .

بخش های مختلف این اپلیکیشن ، نیازمندی های صبح تهران ، نیازمندی های صبح کشور ، جمعه بازار همشهری ، نیازمندی های صبح روستا و ... را شامل می شود .

 همچنین امکان جستجو در آگهی ها و مشاهده لیست دفاتر قبول آگهی ، از طریق این اپلیکیشن میسر است .