تخت جمشید تهران

طراحی سایت و برنامه نویسی نرم افزار های مدیریتی

نرم افزار حسابداری همشهری

عنوان پروژه: نرم افزار حسابداری همشهری

نرم افزار تخصصی و اختصاصی حسابداری که به صورت اختصاصی توسط شرکت تخت جمشید تهران طراحی و کد نویسی شده است .